2011. 03. 31.

Csendautomata a bejáratnál

 
-1dB városi CSENDAUTOMATA/ D1618
Városi környezetünkben folyamatosan jelenlévő állandó zajhoz szokott szervezetünk csak ritkán veszi észre a csend szükségességét. Néhányan meditációval, templomi imával, vagy kirándulással igyekeznek kikapcsolni az állandó morajlást, de legtöbben teljesen elfeledkeznek a zavaró jelenségről, talán fel sem fogják romboló hatását.
A kísérleti Csendautomatával városi köztereken kíséreljük meg biztosítani az instant kikapcsolódás lehetőségét és a fizikailag zavaró hanghatások nagy részét megszűrni. A kabint kitöltő nagyfokú csend önmagában is döbbentő érzés lehet minden városlakónak. Az élmény után a külső, zajos világba kilépéskor szinte fájóan támad újra a zaj. A csend és városi zaj közötti kontraszt elgondolkodtató élmény. 
 
Tervezők, közreműködők
Ötlet, terv: Kukucska Gergely építészmérnök/ D1618 műhely, Nagy Attila Balázs villamosmérnök, akusztikai szakértő
Kivitelezés: Kukucska Gergely, Baróthy Anna, Nagy Attila Balázs, Tóth Bálint, Mihályi Ákos, Domonkos Tamás, Luntz Donát, Tóth Gergely, Határ-T plusz Kft., Rakosy Glass Kft,
Szponzorok: Isover Hungária Kft., Largogroup Kft., Kotschy és Társai Kft., Rigips Magyarország Kft., Határ-T plusz Kft., Rakosy Glass Kft, Stocker György
Külön köszönet Szirmay Zsanettnek, Vancsura Zsófinak, Pacinak, Gyuri bácsinak, Bencének, Iminek, Bajusznak és Lajosnak a közreműködésért.
A városi csendautomata a PLACCC Fesztivál felkérésére készült és először a PLACCC 2010 keretében került bemutatásra a Moszkva téren és az Erzsébet réren.

ÜZEMIDŐ:
Kedd. 16.00-18.00
Szerda. 16.00-18.00
Csütörtök. 16.00-18.00
Péntek. 19.30-21.00


2011. 03. 30.

Közösségi művészet "vidéken" is van

K.Ö.F.F. írta...

Közösségi művészet "vidéken" is van
http://vinylprojekt.blogspot.com :)


/.page.

McLuhan wikisprint // forgatókönyv

2011. április 2. szombat
9.30 érkezünk, beállunk, berendezünk
10.00 Bemelegítés
10.30-11.15 Előadás a McLuhan wikisprint motivációiról, Marshall McLuhan munkásságáról, valamint bevezetés a Wikipédia szerkesztés elméletébe és gyakorlatába
11.30-13.00 Wikisprint! Választott témakörök kutatása és feldolgozása, Wikipédia szócikkek szerkesztése
13.00-14.00 ebédszünet
14.30-15.15 Előadás a McLuhan wikisprint motivációiról, Marshall McLuhan munkásságáról, valamint bevezetés a Wikipédia szerkesztés elméletébe és gyakorlatába
15.30-16.30 Wikisprint! Választott témakörök kutatása és feldolgozása, Wikipédia szócikkek szerkesztése
16.30 Skype bejelentkezés
17.00-18.00 Wikisprint! Választott témakörök kutatása és feldolgozása, Wikipédia szócikkek szerkesztése

2011. április 3. vasárnap
9.30 érkezünk, beállunk, berendezünk
10.00 Bemelegítés
10.30-11.15 Előadás a McLuhan wikisprint motivációiról, Marshall McLuhan munkásságáról, valamint bevezetés a Wikipédia szerkesztés elméletébe és gyakorlatába
11.30-13.00 Wikisprint! Választott témakörök kutatása és feldolgozása, Wikipédia szócikkek szerkesztése
13.00-14.00 ebédszünet
15.30 Skype bejelentkezés
14.30-15.15 Előadás a McLuhan wikisprint motivációiról, Marshall McLuhan munkásságáról, valamint bevezetés a Wikipédia szerkesztés elméletébe és gyakorlatába
15.30-16.30 Wikisprint! Választott témakörök kutatása és feldolgozása, Wikipédia szócikkek szerkesztése
16.30 “Medium is The Massage” hangjáték (1960-as évek vége) meghallgatása
17.00-18.00 Wikisprint! Választott témakörök kutatása és feldolgozása, Wikipédia szócikkek szerkesztése


további információ itt

2011. 03. 01.

egy másik asztaltársaság


http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/the-bloomberg-commission-goshka-macuga-the-nature-of-the-beast

anyaggyűjtés katalógushoz

sziasztok,

a kállításnak nem lesz hagyományos értelemben vett katalógusa, helyette a plágium2000 fanzinkészítő műhelyében egy egyszerű fénymásolt füzetet készítünk. ennek tartalmát a kiállításon dolgozók vázlataiból, jegyzeteiből, bevásárlólistáiból, céduláiból,ha van, nyomtatott anyagaiból (,mint pl.a színház program szórólapjai),vagy mindenféle papír alapú (mellék)termékeiből szeretnénk összeállítani. borítóként a kiállítás meghívóját fogjuk használni.
kérjük együttműködéseteket: őrizzétek meg az ilyen jellegű fecniket, és a csoportok legkésőbb a megnyitó előtti napokban juttassák el petráékhoz, vagy hozzánk.
előre is köszönjük,

üdv

plágium2000

The Corporation: "Úrhajó"

Csoportunk (Borsos János, Mátrai Erik, .page., Szenteleki GáborMűcsarnok jelen kiállítására az épület templommá alakítását tervezi.


Természetesen ennek a templomnak a lényege maga a gondolat, ami annak számára hordoz jelentést és értéket, aki ezt elfogadja és továbbgondolja. Abból az egyszerű elképzelésből indulunk ki, hogy a képzőművészet alapvetően talán mégsem deszakralizálódott, illetve nem kell feltétlenül kivonni belőle a szakralitást, hiszen a művészet képes feltenni sokak számára olyan kérdéseket, amik a közösséget és vele együtt a kultúrát valamiféle helyes irányba fejleszthetik. A templomon kívül a gyülekezet bárhol lehet, ahol kialakul az a szellemi közeg, amiben feltevődnek olyan kérdések, amik mentén az ember jó irányba sodródik, magának identitást, célokat és legfontosabbként: barátokat talál. Koncepciónk a tér egységének megtartásán alapszik, úgy, hogy a többi csoport munkáját feltétel nélkül elfogadjuk mivel azt gondoljuk, hogy a közös és egymás mellé rendelt munka, a létrejövő párbeszéd egy ilyen kritikai és sokszínű közösségi egységgé szervesül. Ez a jelzésszerű templom, a Műcsarnokban dolgozó csoportokkal együtt megalkotja a The Corporation elképzelését és kibővíti a kiállítás értelmezésének lehetőségeit.
"templomosítás" során - amellett, hogy az apszist, azaz a "szentélyt" keletre tájolnánk - a Műcsarnok tereinek megfelelő pontjain a templomok fontos és tipikus tárgyi tartozékainak átiratát installálnánk, mint pl.: szenteltvíztartó, gyóntatószék, szószék, orgona, oltár, persely, stációk (ez utóbbi csak számokkal jelezve). Ezeket a munkákat a Műcsarnok raktárában található használt anyagok újrafelhasználásával szeretnénk létrehozni: régi molinók, szórólapok, csomagolóanyagok, alumínium elemek, faanyagok, posztamensek stb... Az alkotásokatt úgy helyeznénk el a különböző terekben, hogy az ott működő többi csoportot ne zavarja, sőt akár még használhatják is azokat, ahogyan mi is tesszük, mivel a kiállítás időtartama alatt több eseménnyel, akcióval készülünk.
Műveink formai kialakításánál olyan motívumokhoz nyúlunk, amelyek mind a profán, mind a szakrális világképben jelen vannak. Foglalkoztat bennünket pl. a templomtornyok és az űrrakéták formai hasonlósága, működésbeli áthallásuk (a lélek ill. a test utaztatása az ember jelenlegi korlátain túli világba), vagy hogy megtaláljuk a kapcsolatot a jelenkori technicizálódott világ, és a tradícionális között. A kiállításra készülő munkáinkban hidat szeretnénk képezni ezen dimenziók között, a közös pontokat megtalálva, ahol egymást erősíthetik.
Vizsgálatunk tárgya a fent leírt formavilágokon keresztül maga az ember, aki a titokzatos lélek temploma - azaz "űrhajója", s mint olyan, a Föld bolygóval együtt kering a Nap körül a világűrben 30 km/s-os sebességgel.

Ezen ember kifejeződésére, egyben megszólítására időszakosan megtöltenénk az általunk felállított formarendszert. Ahogy installációink templomi tartozékok átiratai, úgy akcióink a templomi liturgiák, rítusok, vagy hagyományok, történetek parafrázisaiként értelmezhetők: gyóntatás/gyónás, igehirdetés, egyéb templomi szolgálatok, stb...
Koncepciónk fontos részeként április 23-ára egy egész estés technoparty-t tervezünk, ami a zenén keresztüli szellemi tartalom megjelenítésének rítusa lenne. Az esten elektronikus zenei előadók live-act-jei hangoznának el, amihez fény- és videó installációk és egyéb performance-ok társulnának.


››››››››››››››››››‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹


A The Corporation kutatási irányát nem sokkal a csoportunk 2000 évi megalakulását követően különböző szellemi kérdések és hatások, majd a tagok keresztény/keresztyén identitása kezdte formálni. Ezt a kulturális, vallási örökséget tekintjük igazodási pontnak saját alkotómunkánkban is, amihez bár egyénenként különző viszony fűz minket, és nem is kizárólagos forrásunk, mégis, közös munkáink során ez az attitűd felerősödve formálja közös nyelvünk, terveink irányát.

thecorporation.hu