2011. 03. 01.

The Corporation: "Úrhajó"

Csoportunk (Borsos János, Mátrai Erik, .page., Szenteleki GáborMűcsarnok jelen kiállítására az épület templommá alakítását tervezi.


Természetesen ennek a templomnak a lényege maga a gondolat, ami annak számára hordoz jelentést és értéket, aki ezt elfogadja és továbbgondolja. Abból az egyszerű elképzelésből indulunk ki, hogy a képzőművészet alapvetően talán mégsem deszakralizálódott, illetve nem kell feltétlenül kivonni belőle a szakralitást, hiszen a művészet képes feltenni sokak számára olyan kérdéseket, amik a közösséget és vele együtt a kultúrát valamiféle helyes irányba fejleszthetik. A templomon kívül a gyülekezet bárhol lehet, ahol kialakul az a szellemi közeg, amiben feltevődnek olyan kérdések, amik mentén az ember jó irányba sodródik, magának identitást, célokat és legfontosabbként: barátokat talál. Koncepciónk a tér egységének megtartásán alapszik, úgy, hogy a többi csoport munkáját feltétel nélkül elfogadjuk mivel azt gondoljuk, hogy a közös és egymás mellé rendelt munka, a létrejövő párbeszéd egy ilyen kritikai és sokszínű közösségi egységgé szervesül. Ez a jelzésszerű templom, a Műcsarnokban dolgozó csoportokkal együtt megalkotja a The Corporation elképzelését és kibővíti a kiállítás értelmezésének lehetőségeit.
"templomosítás" során - amellett, hogy az apszist, azaz a "szentélyt" keletre tájolnánk - a Műcsarnok tereinek megfelelő pontjain a templomok fontos és tipikus tárgyi tartozékainak átiratát installálnánk, mint pl.: szenteltvíztartó, gyóntatószék, szószék, orgona, oltár, persely, stációk (ez utóbbi csak számokkal jelezve). Ezeket a munkákat a Műcsarnok raktárában található használt anyagok újrafelhasználásával szeretnénk létrehozni: régi molinók, szórólapok, csomagolóanyagok, alumínium elemek, faanyagok, posztamensek stb... Az alkotásokatt úgy helyeznénk el a különböző terekben, hogy az ott működő többi csoportot ne zavarja, sőt akár még használhatják is azokat, ahogyan mi is tesszük, mivel a kiállítás időtartama alatt több eseménnyel, akcióval készülünk.
Műveink formai kialakításánál olyan motívumokhoz nyúlunk, amelyek mind a profán, mind a szakrális világképben jelen vannak. Foglalkoztat bennünket pl. a templomtornyok és az űrrakéták formai hasonlósága, működésbeli áthallásuk (a lélek ill. a test utaztatása az ember jelenlegi korlátain túli világba), vagy hogy megtaláljuk a kapcsolatot a jelenkori technicizálódott világ, és a tradícionális között. A kiállításra készülő munkáinkban hidat szeretnénk képezni ezen dimenziók között, a közös pontokat megtalálva, ahol egymást erősíthetik.
Vizsgálatunk tárgya a fent leírt formavilágokon keresztül maga az ember, aki a titokzatos lélek temploma - azaz "űrhajója", s mint olyan, a Föld bolygóval együtt kering a Nap körül a világűrben 30 km/s-os sebességgel.

Ezen ember kifejeződésére, egyben megszólítására időszakosan megtöltenénk az általunk felállított formarendszert. Ahogy installációink templomi tartozékok átiratai, úgy akcióink a templomi liturgiák, rítusok, vagy hagyományok, történetek parafrázisaiként értelmezhetők: gyóntatás/gyónás, igehirdetés, egyéb templomi szolgálatok, stb...
Koncepciónk fontos részeként április 23-ára egy egész estés technoparty-t tervezünk, ami a zenén keresztüli szellemi tartalom megjelenítésének rítusa lenne. Az esten elektronikus zenei előadók live-act-jei hangoznának el, amihez fény- és videó installációk és egyéb performance-ok társulnának.


››››››››››››››››››‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹


A The Corporation kutatási irányát nem sokkal a csoportunk 2000 évi megalakulását követően különböző szellemi kérdések és hatások, majd a tagok keresztény/keresztyén identitása kezdte formálni. Ezt a kulturális, vallási örökséget tekintjük igazodási pontnak saját alkotómunkánkban is, amihez bár egyénenként különző viszony fűz minket, és nem is kizárólagos forrásunk, mégis, közös munkáink során ez az attitűd felerősödve formálja közös nyelvünk, terveink irányát.

thecorporation.hu

Nincsenek megjegyzések: